De Werkvereniging

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Omdat alleen de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak genegeerd of naar traditionele oplossingen vertaald.

Dat heeft negatieve gevolgen voor Modern Werkenden, voor de economie en voor de samenleving. Daar wil de Werkvereniging verandering in brengen door Modern Werkenden te verenigen en door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van een zelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. 

Lees meer Lees minder

Rechtszaak tegen de staat nog steeds in afwachting

02-05-2023 | 16:00

Dit is het laatste nieuws: In het zogeheten roljournaal staat de zaak onveranderd in de wachtstand, beraad mondelinge behandeling meervoudige kamer. Dat laatste (3 ipv 1 rechter) zal ook een rol spelen in de planning. De advocaat sluit ook niet uit dat samenloop met andere zaken wordt bekeken of afgewacht, wellicht een zaak bij de Hoge Raad of de TOZO zaken bij de bestuursrechter met het CBB als hoogste rechter. De advocaat krijgt daar geen info over.

Lees meer | Bekijk alle