Rechtszaak tegen de staat

Streefbedrag behaald
van totaal € 25.000 (108%)

 

De Werkvereniging begint rechtszaak tegen de staat.

Aanklacht: ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de corona maatregel.

Zelfstandigen die worden getroffen door de coronacrisis krijgen hun inkomen aangevuld tot maximaal bijstandsniveau. Terwijl voor werknemers hun inkomen wordt gegarandeerd tot 3x modaal. Dit is onrechtvaardig omdat de coronacrisis geen ondernemersrisico is en de noodsteun van ons aller belastinggeld wordt betaald.

  • Noodsteun werknemers
    Het kabinet heeft ervoor gekozen om aan het begin van de coronacrisis een nieuwe regeling op te tuigen (NOW) waarbij werkgevers alleen in aanmerking komen voor noodsteun als ze hun werknemers op de loonlijst houden en hun inkomen tot 3x modaal uitbetalen (ruim een ton per jaar).

  • Noodsteun zelfstandigen
    Het kabinet heeft voor zelfstandigen (met en zonder personeel) geen nieuwe regeling opgetuigd. Als ze al in aanmerking komen voor noodsteun (Bbz-light), is deze gebaseerd op een versoepelde versie van de bijstand. Hun inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau waarbij het inkomen van de partner wordt afgetrokken (zo’n 12.000 per jaar voor alleenstaanden en 18.000 per jaar voor een gezin).

Smalste schouders dragen al twee jaar de zwaarste lasten
De Werkvereniging vindt het onbegrijpelijk en onrechtvaardig dat het kabinet er door middel van deze noodsteun maatregelen voor kiest de kloof tussen werkenden op basis van de contractvorm te vergroten. Het CPB waarschuwde al in 2020 dat de smalste schouders de zwaarste lasten dragen.

Bij ons is de maat vol. Bij de laatste lockdown is ervoor gekozen om de NOW intact te laten en de eisen van een minimale omzetdaling zelfs te verlagen. Terwijl de zelfstandigen, die al twee jaar interen op hun buffers, met een nieuwe regeling en verhoogde eisen worden geconfronteerd. De coronacrisis heeft niets met ondernemersrisico te maken. Bovendien wordt de noodsteun van ons aller belastinggeld betaald. We houden er niet van om naar de rechter te stappen maar als het kabinet doof blijft voor de boodschap van de zelfstandigen, dan heeft de Werkvereniging geen keus.   

Wij gunnen alle werkenden die getroffen worden door de Corona Maatregelen gepaste en proportionele noodsteun want alleen SAMEN komen we uit deze crisis!

Omdat de Werkvereniging niet over de financiële middelen beschikt om deze rechtszaak te bekostigen, hebben we deze crowd funding campagne opgezet.

Over de Werkvereniging
De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden; professionals die zelfstandig werken. De Werkvereniging zet zich in voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Missie: alle werkenden weten zich verzekerd van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. www.werkvereniging.nl