Werkverenining verliest zaak over ongelijke behandeling in coronatijd

19 januari 2024 15:57

De Werkvereniging en de vier zzp’ers, die samen een zaak tegen de Nederlandse staat hadden aangespannen vanwege geleden financiële schade tijdens de coronapandemie, zijn woensdag helaas niet in het gelijk gesteld door de rechtbank in Den Haag.


De rechtsvraag luidde: Mocht de Staat zijn burgers ongelijk behandelen bij het nemen van compensatiemaatregelen voor de gevolgen van corona, erkennende dat burger, noch bedrijf zich tegen de gevolgen van corona en de bestrijding daarvan kon voorbereiden?
 

De rechter stelt dat ’de positie van zzp’ers ook voor de coronacrisis niet gelijk was aan die van werknemers’. Voor beide groepen was het reguliere vangnet anders geregeld. Dus was er sprake van een ongelijke situatie en dus mocht de Staat ook ongelijke steunmaatregelen bieden. De werknemer in loondienst werd via de werkgever volledig gecompenseerd, ook als er geen werk was, de zzp’er werd bij wegvallen van werk en omzet tot bijstandsniveau gecompenseerd, ook als er sprake was van een hoog maandinkomen en hoge vaste lasten. 


Het zal jullie niet verrassen dat we niet verbaasd, maar wel zeer teleurgesteld zijn. Het blijkt maar weer dat zzp’ers een door de politiek minder gewenste groep op de arbeidsmarkt zijn. Het voelt voor veel zelfstandigen ook als een gebrek aan respect en waardering. Terwijl zelfstandigen de hardste klappen tijdens crises opvangen en ervoor zorgen dat de economie snel weer opveert, lijkt de waarde hiervan niet te worden gezien. Zeker op het moment dat er zich een crisis voordoet waar niemand op voorbereid was. Dan is het extra teleurstellend dat de zelfstandigen ook dan niet op wat meer steun en waardering van de staat hoeven te rekenen.


Onbegrijpelijk vinden wij deze uitspraak ook omdat de Commissie Borstlap in januari 2020 concludeerde dat zzp’ers een groep vormen die, vooral bij een crisis, veel risico loopt en dat de overheid er aandacht voor zou moeten hebben om te voorkomen dat de kloof niet nog verder groeit. Helaas heeft de staat hier niets mee gedaan en nu oordeelt de rechter dat het rechtvaardig is om de mensen met de zwakste schouders de zwaarste lasten te laten dragen met als argument dat ze toch al ongelijk behandeld werden. Het is een argumentatie waar mijn kinderen bij mij niet mee weg zouden komen.


Ook laat de rechter weten dat: Het verder bepalen wat nu het verschil is tussen de positie van de zzp’ers en de werknemer. Wanneer die juist als anders gezien moeten worden en wanneer als gelijken, een politiek vraagstuk vindt en niet aan de rechter. Dit is wat ons betreft ook weer een zwak argument. Elke vorm van machtsuitoefening door de overheid "is politiek". Het gros van de civiele zaken tegen de overheid gaat dan ook over de rechtmatigheid, billijkheid en zorgvuldigheid van de gevolgen van overheidsmaatregelen voor burgers. En justitie moet en doet(!) daar dan ook uitspraken over als daarom gevraagd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de spraakmakende Urgenda klimaatzaak uit 2015. Maar hetzelfde geldt voor alle zaken omtrent vergunningen, bestemmingsplannen, etc. betreffende het milieu of de Deliveroo uitspraak m.b.t. het arbeidsrecht.


Alle bestuurlijke maatregelen horen aan bepaalde criteria te voldoen waaronder de grondwet die bepaalt dat burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. De vraag is dus niet of zzp’ers en werknemers in alle gevallen gelijk behandeld moeten worden, maar of corona, als dit niet onder het ondernemersrisico valt, zzp’ers en werkenden gelijk getroffen heeft. Hierbij is het antwoord ja en dus moeten de corona maatregelen zzp’ers en werkenden gelijk behandelen.


Kennelijk ontbreekt het de rechters aan het lef om de Staat ter verantwoording te roepen en kijken ze liever weg van de zzp’ers die nu nog steeds met de gevolgen van de corona maatregelen worden geconfronteerd.


Er bestaat dan ook een mogelijkheid dat we in hoger beroep gaan. We zullen in samenspraak met onze advocaten kijken of dat zinvol is en houden jullie op de hoogte.


Roos,