De dagvaarding is bijna klaar

04 juli 2022 21:15

Deze week gaat onze dagvaarding tegen de staat eindelijk uit. Het duurde even maar we wilden er alles aan doen om ook echt een sucesvolle zaak te hebben! Een zaak die aantoont dat de regering met twee maten meet als het gaat om mensen met een vast dienstverband en mensen zonder. Speciefiek ten aanzien van de corona noodsteun. 

Zelfstandigen die al twee jaar op hun buffers hebben ingeteerd moesten ook opeens
een levensvatbaarheidstoets afleggen. Dit terwijl een ‘werknemer in vaste dienst'  kon rekenen op een inkomen tot 3x keer modaal versus een bijstandsniveau voor zelfstandigen, om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor flexwerkers.

Meten met twee maten is nog nooit zo schrijnend in beeld geweest. Er is sprake van ongelijke behandeling. Wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat het kabinet er willens en wetens voor heeft gekozen om de kloof tussen ‘vast en flex’ te vergroten. Een kloof die grote gevolgen heeft voor de getroffenen zelf maar ook voor de economie en de samenleving als geheel. Nu en in de toekomst. 

Juist op een flexibele arbeidsmarkt in crisistijd is het van belang dat alle werkenden
flexibel en weerbaar zijn. Ook de Modern Werkenden die, zoals ook weer uit de
noodsteunmaatregelen blijkt, niet tot nauwelijks vertegenwoordigd worden bij het maken
van beleid dat hen aangaat. Wij gunnen alle werkenden die getroffen zijn door de
coronamaatregelen, in de toekomst en met terugwerkende kracht, gepaste en proportionele noodsteun. Noodsteun die de kloof tussen vast en flex verkleint in plaats van vergroot.

Zodra we de daagvaarding officieel hebben ingediend, zullen we deze op onze site publiceren. 

Ook zijn we druk met het zzp debat, dat recent heeft plaatsgevonden. Je leest er meer over in onze nieuwsbrief