Ontvangstbevestiging van het Ministerie

23 maart 2022 14:58

Inmiddels hebben we bericht gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat onze vooraankondiging van de rechtszaak die we tegen de zaak willen voeren in goede orde is ontvangen. Dit is wat hij schrijft: 

"Hierbij bevestig ik de ontvangst van het exploot dat u namens uw cliënten Simone Titita Janssen en Maurits Jan Christiaan Fondse heeft uitgebracht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De sommatie heeft ons op 11 maart 2022 bereikt.

Wij hebben inmiddels contact gezocht met onze advocaat en verwachten u op zeer korte termijn — en waarschijnlijk nog deze week — de naam en contactgegevens te kunnen doen toekomen.

In de sommatie is een termijn gesteld van twee weken. Nu de sommatie ons op 11 maart 2022 heeft bereikt is dit erg kortdag. Wij verwachten u uiterlijk eind deze maand nader te kunnen antwoorden en gaan er — zonder andersluidend tegenbericht — van uit dat u tot die tijd namens uw cliënte niet over zult gaan tot het treffen van nadere (rechts)maatregelen."

We houden je op de hoogte!